Tag: website bouw

Link Naar Blog Artikel Website Verplicht Voor Tandarts Praktijk

Website verplicht voor tandartspraktijk vanaf 2012

Het ministerie van VWS is i.s.m. de beroepsorganisaties van tandartsen (NMT, ANT, NVM, ONT, NVIJ, SRI) bezig een experiment in gang te zetten om de tandartstarieven vrij te geven. Het directe gevolg hiervan is dat iedere tandartspraktijk per 1-1-2012 een website dient te hebben met daarop informatie als tarieven, mogelijke behandelingen, informatie over prestatie-indicatoren, een prestatielijst, klantpreferenties en klantervaringen. Het doel hiervan is dat men tandartsen kan vergelijken op de diverse indicatoren.