WPML consultant

Nederlands – Ervaren WPML expert

WordPress is wereldwijd momenteel het meestgebruikte CMS voor websites. Het is een bijzonder flexibel en divers systeem, door de onuitputtelijke bron aan functionaliteiten d.m.v. al dan niet betaalde plug-ins, zoals bijv. webshops, forums en boekingsystemen.

Voor WordPress websites die in meer dan één taal worden aangeboden, is WPML de meest succesvolle en geschikte oplossing. Al sinds 2011 werk ik met WPML, en in die jaren heb ik tientallen websites met WPML gebouwd, ingericht of problemen ermee opgelost. Soms waren dit websites die verder vrij eenvoudig van opzet waren, maar even vaak complexe websites uitgerust met webshops (WooCommerce), Advanced Custom Fields (ACF), en verschillende thema’s (bijv. Avada, Blossom, Bridge, Entrada, Flatsome, html5blank, newsmag, ronneby, savoy en storefront) en visual editors (zoals Visual Bakery, Elementor en Fusion Builder).

Bent u op zoek naar een ervaren WPML expert? Iemand die een probleem op uw WMPL website kan oplossen, WPML vanaf de basis goed kan opzetten of een complete website met WPML kan ontwerpen en bouwen? Dan bent u bij mij aan het juiste adres. Veel buitenlandse WPML eigenaars huren mij in via mijn , maar u kunt me ook gewoon .

Wilt u meer weten over WPML of mijn WPML werkzaamheden? Lees en verder.

English – Experienced WPML consultant

Worldwide, WordPress is currently the most popular CMS for websites. It’s very flexible and versatile because of the immense number of free and paid plugins providing added functionalities, such as web shops, fora, booking systems, etc.

WordPress is wereldwijd momenteel het meestgebruikte CMS voor websites. Het is een bijzonder flexibel en divers systeem, door de onuitputtelijke bron aan functionaliteiten d.m.v. al dan niet betaalde plug-ins.

For multilingual WordPress websites, WPML is the most succesful and suitable solution. I have been working with WPML since 2011, and in that time I have built, set up and troubleshooted numerous WPML-based websites, with complexities ranging from very simple to intricate systems with webshops (WooCommerce), Advanced Custom Fields (ACF) en all sorts of themes (such as Avada, Blossom, Bridge, Entrada, Flatsome, html5blank, newsmag, ronneby, savoy and storefront) as well as visual editors (like Visual Bakery, Elementor and Fusion Builder).

Are you looking for an experienced WPML consultant? Someone who can solve the issues on your WPML website, perform a proper full WPML setup WPML or even design and build an entire website with WPML incorporated? I would be glad to help you! Many foreign WPML owners hire me via my , but of course you can also simply .

Would you like to know more about WPML or my WPML consultancy work? You can read more and .